pan Roman po udarze

między innymi pacjentami po-udarowymi na szpitalnej sali, sprawiał wrażenie, jakby znalazł się tu z przypadku

Czytaj więcej